Αυτομελανώμενες(Αυτόματες),
Ξύλινες
Τσέπης
Στυλό
Επιδιόρθωση
Σφραγίδες αρίθμησης
Ημερομηνίας
Μηχανικού
Λογότυπα